دفتر مرکزی

  • مشهد امامت ۳۸ پلاک۹۴

  • 09158868996

  • info@lalegostaran.ir

  • support@lalegostaran.ir

دفتر بیرجند

  • بیرجند میدان قلعه

  • ۰۵۱۳۳۷۱۰۰۰۳

  • ۰۹۱۵۳۱۰۷۷۵۲

  • info@lalegostaran.ir

  • support@lalegostaran.ir

فرم تماس با مدیریت

این فرم مستقیما برای مدیر شرکت ارسال خواهد شد.

  • 9 + 14 =